Ieder coachingstraject is anders. Vaak volstaan 4 a 5 gesprekken maar soms zijn meerdere gesprekken noodzakelijk. Globaal verloopt het coachingstraject als volgt:

Inventar isatiegesprek

Tijdens het eerste (telefonische) gesprek bespreken we kort uw huidige financiële situatie. Welke problemen zijn er en hoe zijn deze ontstaan en wat verwacht u van ons. Als u besluit samen met ons verder te willen gaan dan maken we een 1e afspraak.

Ordenen papierwerk

U verzamelt voor de 1e afspraak thuis alle benodigde stukken die we vervolgens (eventueel) samen zullen ordenen. Hierdoor kunt u voortaan alle informatie snel terug vinden.

Opstellen budget overzicht

Hierbij zetten we al uw inkomsten en uitgaven op een rij waarna we vervolgens een maand-en een jaaroverzicht kunnen maken.

Plan van aanpak

We stellen een plan op voor de toekomst en kijken hierbij ook of u nog recht hebt op eventuele heffingskortingen, toeslagen en/of
voorzieningen. Ook helpen wij u bij het aanschrijven van eventuele schuldeisers.

Coaching bij de uitvoering

Nu komt het lastigste deel, het uitvoeren van het opgestelde plan, gebaseerd op uw eigen keuzes. U moet leren omgaan met het nieuwe budget. Hierbij zullen wij u begeleiden.

Evaluatie en Nazorg

Na afloop evalueren we samen het traject. Vanaf nu kunt u het weer zelfstandig. Mocht u in de toekomst nog hulp nodig hebben dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen.

Bewindvoering met een persoonlijk karakter!

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register