Financiële problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door ontslag, echtscheiding, ziekte, verslaving en/of overbesteding. Door deze omstandigheden kunt u mogelijk niet meer aan al uw betalingen voldoen, na verloop van tijd vallen de aanmaningen van incassobureaus bij u op de mat, eventueel gevolgd door een bezoek van een deurwaarder met een dwangbevel. Dat is een ontmoedigende situatie waar u zonder hulp van buitenaf waarschijnlijk moeilijk uit komt. Budgetbeheer kan dan de oplossing zijn.

Inkomensbeheer doen wij door uw financiën te beheren.
Al uw inkomsten zoals; salaris, uitkering, belastingtoeslagen, kinderbijslag enz. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening gaan wij dan uw vaste lasten betalen en zorgen ervoor dat u wekelijks huishoudgeld ontvangt. Daarnaast trachten wij maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Verder schrijven wij alle instanties aan waar u regelmatig een betaling aan moeten doen. Denk hierbij aan woningbouwvereniging, zorgverzekering enz. Wij vragen hen voortaan alle post naar ons toe te sturen zodat wij deze rekeningen kunnen betalen (mits er voldoende geld is natuurlijk.

Om een goed overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven maken wij voor u een budgetplan. Wij zullen dit budgetplan dan uitvoeren. Ook kan uit het budgetplan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten hebt, wij zullen dan samen met u kijken waar u kunt bezuinigen. Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek, dan zullen wij, in overleg met u, kijken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Er kan soms worden gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. En in andere gevallen is het beter u door te verwijzen naar de Gemeentelijke Kredietbank.

Bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijv ende afspraak.

Ons streven is dat u uitein delijk zelf leert uitkomen met uw geld.

Bewindvoering met een persoonlijk karakter!

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register