Tot op heden kon alleen een bewindvoerder worden aangesteld bij mensen die officieel ‘handelingsonbekwaam’ waren. De rechter kan ook besluiten dat je niet meer over je eigen geld mag beslissen als je om andere redenen niet meer in staat bent om je financiën goed te regelen.

Gezien het toenemend aantal gevallen van wanbetaling, slecht financieel beheer en schulden verwachten experts een flinke groei van het aantal mensen dat door de rechter een bewindvoerder toegewezen krijgt.

Toenemende problematische onoplosbare schulden

De regering beschrijft schuldenbewind als “onderbewindstellingen van goederen van mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren”. Daarnaast constateert de regering dat schuldenbewinden inmiddels een substantieel deel van het totaal aantal bewinden omvat en daarnaast ook het relatiefst snelst stijgende deel daarvan uitmaakt. Ten aanzien van rechthebbenden die te maken hebben met problematische schulden codificeert de wetswijziging voor een deel de bestaande praktijk voor rechthebbenden, voor een deel introduceert het ook een nieuwe waardering van rechthebbenden met problematische schulden.

Bewindvoering met een persoonlijk karakter!

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register