PAKKETTEN EN KOSTEN

De onderstaande tarieven gelden per maand (uitgezonderd intake).

INKOMENSBEHEER BASIS

Het inkomen wordt gestort op een speciaal door Finzo Limburg geopende beheerrekening waarbij u ons machtigt deze voor u te beheren. Alleen de vaste lasten zoals, huur/hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering worden van deze beheerrekening betaald. Het resterende bedrag wordt maandelijks naar u overgemaakt op u uw eigen privérekening.

Werkzaamheden Inkomensbeheer Basis:
∗ we maken samen met u een budgetplan en geven budgetadviezen.
∗ we openen een beheerrekening voor u.
∗ we zorgen voor betaling van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas, water, licht en zorgverzekering.
∗ we maken maandelijks het resterende saldo naar u over.
∗ we geven u zo nodig advies over bezuinigingen.
∗ we zorgen ervoor dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
∗ we sturen u maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
∗ we geven u via onze website toegang tot uw eigen persoonlijke dossier

Tarief:

  • Kennismaking/pré-intake gratis.
  • Alleenstaande (Budgetbeheer Basis)   € 85,00 per maand.
  • Samenwonende (Budgetbeheer Basis) € 95,00 per maand.

tarieven zijn incl BTW.

INKOMENSBEHEER TOTAAL

Alle inkomsten worden gestort op een speciaal door Finzo Limburg geopende beheerrekening waarbij u ons machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van de beheerrekening betaald. Wekelijks zal er aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.

Werkzaamheden Inkomensbeheer Totaal:
∗ we maken samen met u een budgetplan en geven budgetadviezen.
∗ we openen een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
∗ we dragen zorg voor de betaling van uw vaste lasten.
∗ we maken wekelijks (in overleg soms maandelijks) huishoudgeld naar u over.
∗ we vragen (indien nodig) huur- en zorgtoeslag en eventueel kindgebonden budget voor u aan.
∗ we vragen (indien nodig) bijzondere bijstand voor u aan.
∗ we verzorgen de kwijtschelding van lokale heffingen en belastingen waar mogelijk.
∗ we geven u zo nodig advies over bezuinigingen.
∗ we zorgen ervoor dat eventuele post naar u wordt doorgestuurd.
∗ we sturen u maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
∗ we geven u via onze website toegang tot uw eigen persoonlijke dossier.

Tarief:

  • Kennismaking/pré-intake gratis.
  • Alleenstaande ( Budgetbeheer Totaal ) € 100,00 per maand.
  • Samenwonende ( Budgetbeheer Totaal ) €135,00 per maand.

tarieven zijn incl BTW.

Bewindvoering met een persoonlijk karakter!

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register