Onderbewindstelling is van toepassing op goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. Finzo kan de bewindvoering voor cliënten op zich nemen.

Hoe werkt beschermingsbewind:

U overweegt om voor uzelf, uw cliënt of familielid Budgetbeheer of een beschermingsbewind aan te vragen. Uiteraard wilt u daarover eerst meer weten. Graag vertellen wij u wat Finzo Limburg voor u (cliënt of familielid) kan betekenen.

Hoe verloopt de intake?

Het intake gesprek vindt plaats bij u thuis. Wij vragen u bepaalde financiële gegevens klaar te leggen. Tijdens het gesprek kunnen wij ons op basis daarvan een beeld vormen van de financiële situatie. Ook kunnen wij beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij onze diensten.

Daarnaast kijken we ook naar uw motivatie. Die is belangrijk in het geheel. Veel potentiële cliënten hebben financiële problemen. Wij kunnen alleen helpen als er uitzicht is op een financieel stabiele situatie of als wij die voor u kunnen creëren. Wij kunnen u niet helpen als u structureel meer uitgeeft dan u binnen krijgt en u ook niet bereid bent dit uitgavenpatroon aan te passen. Finzo Limburg kan immers geen geld maken. Wij helpen u alleen met het zo verantwoord mogelijk omgaan met uw eigen geld.

Wat zijn de kosten?

Finzo Limburg hanteert de jaarlijks door het LOK (Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters) vastgestelde tarieven. Dit tarief wordt in rekening gebracht als beiden na het intakegesprek besluiten op de intake voort te zetten. Als we besluiten u niet als cliënt aan te nemen, dan zijn er ook geen kosten. Besluit u zelf later alsnog van onze hulp af te zien, brengen wij wel administratiekosten in rekening.

Gaat het om een beschermingsbewind, dan helpen wij u met het aanvragen daarvan bij de Kantonrechter. Beschermingsbewind start na de uitspraak van de Kantonrechter. In bepaalde gevallen is hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bewindskosten. Finzo Limburg verzorgt die aanvraag voor u. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend, moet u de vergoedingen uit eigen middelen betalen.

Wat doet Finzo?

Zodra Finzo het beschermingsbewind start, gaan wij het volgende voor u doen:

Wij openen voor u een aparte bankrekening. Finzo heeft hiervoor een kopie geldig legitimatiebewijs nodig.

Wij maken een gedetailleerd budget. Dit bespreken we met u. Voor cliënten met beschermingsbewind  maken wij een startbeschrijving van het vermogen. Die startbeschrijving moeten wij aan de Kantonrechter  voorleggen.

Wij schrijven alle instanties aan waarmee u een financiële relatie heeft. Deze vragen wij om de rekeningen voortaan aan ons te sturen en betalingen op het nieuwe rekeningnummer over te maken.

Zijn er andere bankrekeningen, dan laten we die afsluiten en het geld daarvan naar de nieuwe rekening overschrijven. We gaan met spaartegoeden en beleggingen conform ons beleid om (u kunt onze voorwaarden bij ons opvragen). Ook dit heeft als doel zo veel mogelijk financiële risico’s te voorkomen.

Moet u definitief de eigen woning verlaten, dan zorgt Finzo voor het opzeggen van de huur of de verkoop van een koophuis en de ontruiming van de woning.

Zodra de eerste ontvangsten binnen zijn, doen wij de administratie voor u. U krijgt maandelijks een rekeningoverzicht van ons, waarop u kunt zien welke bedragen zijn binnengekomen. Ook ziet u op dit overzicht welke betalingen er voor u zijn gedaan en wat het begin- en eindsaldo van uw rekening is. Wij verzorgen ook eventuele belastingaangiften en aanvragen voor toeslagen en bijzondere bijstand.

U betaalt voor onze diensten een vast bedrag per maand. Voor bepaalde diensten brengen wij extra kosten in rekening. Denk daarbij aan de verkoop en ontruiming van een woning of een belastingaangifte voor box 3. Voor sommige zaken geldt een vast tarief. Andere zaken worden op basis van gemaakte uren in rekening gebracht (op basis van de richtlijnen van de Kantonrechter).

Wanneer stopt een beheer?

Het beschermingsbewind eindigt bij het overlijden van de client, als de Kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.

Wat gebeurt er na de stopzetting?

Bij overlijden van de client mogen wij niets meer doen. Het dossier wordt afgesloten. Zodra de benodigde stukken zijn ontvangen, wordt het bij ons in beheer zijnde vermogen overgedragen aan een notaris of aan de wettige erfgena(a)men. Was er sprake van een beschermingsbewind, dan maken wij nog een eindverantwoording voor de Kantonrechter.

Bij opheffing van beschermingsbewind schrijven we de instanties aan dat u (of een ander die het inkomensbeheer van u overneemt) voortaan de betalingen en de rekeningen wil ontvangen. Wij maken vervolgens het resterende saldo van uw rekening over naar het door u aangegeven nieuwe rekeningnummer. We sluiten uw rekening bij Finzo Limburg af en sturen post die bij ons binnenkomt nog enige tijd door. Wij maken een eindverantwoording voor de Kantonrechter. Na goedkeuring daarvan sluiten wij het dossier.

Wilt u meer weten?

U heeft kunnen lezen wat Finzo Limburg voor u, uw cliënt of familielid kan doen op het gebied van beschermingsbewind of inkomensbeheer. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewindvoering met een persoonlijk karakter!

Don't have an account?

Register

You don't have permission to register